Podijeli objavu

SARAJEVO – Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Predrag Jović, otvorio je  u Sarajevu konferenciju, koju organizira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, povodom 3.prosinca – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

 Konferencija na temu „Preporuke i zaključna razmatranja UN Komiteta o pravima osoba s invaliditetom o Inicijalnom izvještaju Bosne i Hercegovine“, okupila je veliki broj predstavnika udruga osoba s invaliditetom, kao i predstavnika institucija BiH i nevladinog sektora.

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice je podsjetio da je Bosna i Hercegovina ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom u travnju 2010.godine, a prvi Izvještaj o njezinom provođenju podnijela Komitetu za prava osoba s invaliditetom u veljači 2013.godine.

Prezentacija prvog Izvještaja o provođenju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH održana je u ožujku ove godine, nakon čega je Komitet za prava osoba s invaliditetom objavio zaključna razmatranja i preporuke za Bosnu i Hercegovinu.

Jović je naglasio da je pred Bosnom i Hercegovinom težak zadatak, ne samo da implementira preporuke Komiteta, koje ukazuju na najveće probleme i izazove, nego da da unaprijedi opći standard i osigura uključivanje osoba sa invaliditetom u sve tokove društvenog života.

Jović je izrazio nadu da će današnja konferencija doprinijeti bržem iznalaženju efikasnih rješenja za implementiranje preporuka Povjerenstva i pozvao sve predstavnike organizacija osoba s invaliditetom da upute svoje prijedloge i zahtjeve nadležnim institucijama svih nivoa vlasti u BiH.

„Nikada ne smijemo zaboraviti da ljudska prava nisu akt milosrđa, nego univerzalna i neotuđiva prava koja svaki čovjek dobija rođenjem, a država treba biti garant ovih prava“, zaključio je Jović.

Izvor: Dnevno.ba

Podijeli objavu