Podijeli objavu
Izjave o otcjepljenju entiteta, priča o hipotetičnim ratnim scenarijima ili pak negiranje presuda Haškog tribunala su neprihvatljivi i stvaraju klimu koja ugrožava međuetnički dijalog i pomirenje, kao i svaki napredak u poboljšanju života građana BiH, naveli su u kominikeu politički direktori Upravnog odbora PIC-a.

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira sastali su se u Sarajevu 7. i 8. decembra kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH), prenosi Anadolu Agency (AA).

Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na obavezu da u potpunosti poštuju Mirovni sporazum, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. On je još jednom potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta. Upravni odbor je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH.

Upravni odbor je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Mirovnog sporazuma i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i moraju se provoditi. Upravni odbor je još jednom potvrdio svoju punu podršku visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provođenju njegovog mandata u skladu sa Aneksom 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno. Upravni odbor je podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje provedbe Mirovnog sporazuma.

Naglasio je potrebu za punu implementaciju programa 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Politički direktori Upravnog odbora PIC-a sastali su se sa Predsjedništvom BiH, sa kojim su razgovarali o političkoj situaciji u BiH i prioritetima koalicije do kraja ovog mandata, kao i sa pravosudnim organima BiH.

Politički direktori Upravnog odbora PIC-a izrazili su veliku zabrinutost stalnom retorikom podjela koja se čuje od bh. političara. Izjave o otcjepljenju entiteta, priča o hipotetičnim ratnim scenarijima ili pak negiranje presuda Haškog tribunala su neprihvatljivi i stvaraju klimu koja ugrožava međuetnički dijalog i pomirenje, kao i svaki napredak u poboljšanju života građana BiH.

Upravni odbor PIC-a izražava žaljenje zbog nedostatka napretka, propuštenih prilika i gubitka značajnih sredstava u posljednjih šest mjeseci, koji su rezultat političkih sukoba i činjenice da vlasti izbjegavaju odgovornost. Ovo se odnosi i na institucije na državnom nivou, koje nisu u stanju donijeti ključne zakone i provesti reforme od suštinske važnosti za socijalni i ekonomski napredak, kao i uslove iz programa 5+2. Upravni odbor žali što FBiH nije donijela i provela zakone, uključujući i one o prioritetima entitetske vlade iz Reformske agende.

Što se tiče navoda iz Zaključka NSRS od 7. novembra ove godine, Upravni odbor PIC-a je ponovio da, u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir, suverenitet i državnost počivaju na državi Bosni i Hercegovini, te da BiH nije zajednica država. Republika Srpska je sastavni entitet države Bosne i Hercegovine, a ne država sama po sebi. Upravni odbor je podsjetio da vanjska politika i zahtjevi za članstvo u međunarodnim organizacijama i institucijama spadaju u isključivu nadležnost državnih institucija.

Upravni odbor PIC-a fokusirao se na izazove u predstojećem periodu i pozvao nadležne organe u BiH da ostvare rezultate u vezi sa hitnim prioritetima među kojima se nalazi i poduzimanje koraka da se poboljša ukupna atmosfera u zemlji.

Među koracima se nalazi i to da se iskoristiti vrijeme do izbora da se pažnja ponovo usmjeri ka pitanjima koja su važna za građane BiH, te da se u njima ostvare rezultati.

”Suzdržati se od jednostranih poteza i strogo poštivati temeljne principe kompromisa, dijaloga i konsenzusa između tri konstitutivna naroda u donošenju odluka i na taj način doprinijeti političkoj stabilnosti i stvaranju prilika za ekonomski razvoj”, jedan je od hitnih prioriteta navodi se u kominikeu nakon sjednice UO PIC-a.

Među prioritetima je i konstruktivno i odgovorno angažovanje na efikasnom provođenju svih onih reformi koje su ključne za poboljšanje života građana BiH, jačati regionalnu saradnju, povećati konkurentnost zemlje, te unaprijediti njene težnje ka pridruživanju EU.

Sa tim ciljem, poduzeti konkretne korake da bi se ispunili uvjeti iz Pisanog opredjeljenja za evropske integracije, koje je političko vođstvo BiH potpisalo 2015. godine. To su, između ostalog: reforme usmjerene ka otvaranju novih radnih mjesta, daljem jačanju vladavine prava i unapređenju pravosuđa, stvaranju bolje i efikasnije javne uprave, kao što je navedeno u Reformskoj agendi, podnošenje sveobuhvatnih i jedinstvenih odgovora na Upitnik Evropske komisije, dalje ispunjavanje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te mjere za ubrzanje jače regionalne saradnje, efikasnije infrastrukture i komunikacija, kao i procesa pomirenja.

Što hitnije ispuniti preostale uvjete iz MMF-ovog aranžmana za produženo finansiranje, održavši jasna obećanja koja su organi vlasti dali MMF-u kako bi oslobodili sredstva međunarodne pomoći za fiskalnu stabilnost i ekonomski razvoj zemlje, jedan je od prioriteta koji su danas izneseni.

Također, među njima se nalazi i unapređenje mehanizam za koordinaciju donacija u BiH te preuzimanje više odgovornosti u procesu ekonomskog i socijalnog razvoja.

Poduzeti konkretne korake kako bi se omogućilo neometano odvijanje Općih izbora 2018. godine i realizacija rezultata ovih izbora. Kao neposredan prioritet, odluka Ustavnog suda BiH od 1. decembra 2016. godine (“predmet Ljubić”), koja se konkretno odnosi na izbor delegata u Dom naroda Federacije BiH, mora se provesti, a ne dodatno problematizirati na način da se kombinira sa političkim zahtjevima. Upravni odbor PIC-a također podržava napore za usklađivanje izbornog sistema sa odlukama Evropskog suda za ljudska prava.

Upravni odbor PIC-a daje dodatni poticaj za iznalaženje rješenja pitanja Kluba poslanika iz reda srpskog naroda u Domu naroda FBiH, te realizaciju preporuka OSCE-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Grupe država protiv korupcije (GRECO) čiji je cilj unapređenje izbornog procesa. Upravni odbor PIC-a poziva relevantne političke lidere da provedu odluku Ustavnog suda BiH za Mostar te na taj način omoguće održavanje izbora u ovom gradu, koji mora ostati jedinstvena, multietnička jedinica lokalne samouprave uz određen nivo lokalnih nadležnosti/uprave ispod nivoa gradske uprave.

“Poduzeti konkretne korake kako bi se pristupilo rješavanju nedavnog nazadovanja u uspostavi vladavine prava, te kako bi se ojačala vladavina prava i radilo na suzbijanju korupcije kao prioritetnim zadacima. Uzdržavati se od pokušaja narušavanja autoriteta pravosudnih institucija. Razvijati nezavisne, efikasne, nepristrasne i profesionalne sudske, tužilačke i institucije za provođenje zakona u cijeloj BiH, koje su sposobne da istražuju i procesuiraju korupciju, posebno na visokom nivou, te na taj način jačati autoritet pravosudnih institucija na svim nivoima i graditi povjerenje ljudi u ove institucije. Provesti sudske odluke bez odlaganja”, jedan je od prioriteta sa današnje sjednice Upravnog odbora PIC-a.

Među prioritetima je i pronaći dugotrajna rješenja za prevazilaženje diskriminatornih praksi u obrazovanju, poput “dvije škole pod jednim krovom”, nepostojanja pristupa nacionalnoj grupi predmeta, povrede Kriterija za nazive i simbole škola, te omogućiti ostvarivanje ustavnih prava građana u sferi obrazovanja, uključujući i pravo konstitutivnih naroda i ostalih da daju naziv vlastitom jeziku i da koriste vlastiti jezik.

Također, među njima je i uzdržavanje od bilo kakvih postupanja kojima se dalje politizira obrazovanje u BiH i otežava pomirenje, uključujući i povrede Kriterija za nazive i simbole škola, pri čemu je najskoriji primjer bila škola „Mustafa Busuladžic“ u Kantonu Sarajevo, za čije rješavanje su se vlasti obavezale. Podržati obrazovnu reformu također kao preduvjet za društveno-ekonomski razvoj.

“Ulagati dalje napore na unapređenju koordinacije i pune suradnje, kako interno tako i na međunarodnom planu, u borbi protiv zajedničke prijetnje terorizma i svih vidova nasilnog radikalizma i ekstremizma. Zalagati se za pomirenje, međusobno razumijevanje i toleranciju i suzdržavati se od događaja, radnji i retorike koji unose podjele, uključujući i veličanje osuđenih ratnih zločinaca, historijski revizionizam i provokativnu upotrebu simbola. Podržati Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MICT), koji će naslijediti MKSJ nakon što taj sud zatvori svoja vrata u decembru 2017.”, nalazi se među hitnim prioritetima.

Među njima je i poštivanje presude MKSJ-a, koji je dao značajan doprinos međunarodnom krivičnom pravosuđu i utvrđivanju odgovornosti za ozbiljne međunarodne zločine tokom svog dvadesetčetverogodišnjeg mandata, kao i korpus međunarodne sudske prakse koji će biti njegova ostavština.

“Potaknuti pravosudne institucije BiH da dovrše procesuiranje predmeta ratnih zločina”, također se nalazi među hitnim prioritetima.

Nastaviti sa jačanjem regionalne saradnje u različitim oblicima sa ciljem doprinošenja održivom pomirenju, poboljšanom uzajamnom razumijevanju, promicanju novih mogućnosti za ekonomski razvoj i proširenu kulturnu povezanost.

NATO članice Upravnog odbora PIC-a i Japan pozivaju vlasti da provedu reviziju odbrane BiH, donesenu u decembru 2016. godine, da moderniziraju institucije i potencijale ove države iz domena odbrane, te da izvrše uknjižbu perspektivne vojne imovine u oba entiteta. Vlasti RS-a moraju ispoštovati obavezujuće odluke sudova BiH u predmetu koji se odnosi na lokaciju perspektivne imovine u Han Pijesku (“Veliki Žep”).

Naredna sjednica Upravnog odbora PIC-a održat će se u Sarajevu u junu 2018.

 

(AA)

Podijeli objavu