Podijeli objavu

Povodom međunarodnog Dana žena, donosimo nekoliko statistika koje pokazuju kako je biti žena u Europi.

Život s djecom

Godine 2016. godine 7,7 posto žena u dobi od 25 do 49 godina živjelo je samo sa svojom djecom, dok je u usporedbi s tim samo 1,1 posto očeva živjelo samo s djecom. Velika Britanija bila je među zemljama koje imaju najveću razliku u tom smislu – same s djecom živjelo je 12,3 posto žena, a samo 1,5 posto muškaraca. To je znatno iznad prosjeka EU-a, a takvo je stanje i u Litvi i u Danskoj.

Briga za djecu i kućanski poslovi

U 2016., odakle crpimo ove podatke, bilo je više vjerojatno da se žene redovito brinu za djecu, a ne muškarci. U skupini žena u dobi od 25 do 49 godina, njih 92 posto se redovito brinulo za djecu, dok se u istoj dobnoj skupini 68 posto očeva redovito brinulo za djecu. Još su veće razlike zabilježene kada je riječ o kućanskim poslovima. Četiri od pet žena kuhaju i brinu se o kućanskim poslovima svakog dana. To čini svega 34 posto muškaraca.
Mediteranske zemlje zabilježile su najveću razliku po tom pitanju. U Grčkoj se 85 posto žena brinulo o domu, a to je činilo samo 16 posto muškaraca. U Italiji kućanske poslove radi 81 posto žena i samo 20 posto muškaraca. Manje su razlike zabilježene u Švedskoj, no i tamo kućanske poslove češće rade žene (njih 74 posto), dok to čini i 56 posto muškaraca.

Žene menadžeri

U poslovnom svijetu, u prosjeku 33 posto žena u Europskoj uniji nalazi se na menadžerskoj poziciji. Taj prosjek nije prešao 50 posto ni u jednoj zemlji članici EU-a. Tu se ističu istočnoeuropske zemlje. Najveći razmjer žena na vodećim položajima u Europi zabilježen je u Latviji (47 posto), a slijede Poljska i Slovenija s 41 posto žena na vodećim položajima.

Žene u politici

Žene su u svim političkim ulogama u cijeloj Europi u manjini. Samo je 35 posto žena zastupnica u Europskom parlamentu, a ta se brojka spustila na 29 posto kad su nacionalni parlamenti potkraj 2017. prikupili najnovije podatke. Od 58 čelnika zemalja ili vlada u Europi i Norveškoj, samo je deset žena. Osim toga, od 27 povjerenika Europske komisije, samo je osam žena.

Zarada

Rodna razlika u plaći postoji diljem Europe. U prosjeku, žene u EU-u zarađuju 16,3 posto manje od svojih muških kolega. Najveće su razlike u plaćama zabilježene u nadzornim pozicijama, gdje žene menadžerice zarađuju 23 posto manje od muškaraca na istim pozicijama. Nešto su manje razlike u plaćama muškaraca i žena, osam posto, u uredskim poslovima te komercijalnim i uslužnim djelatnostima.

Kontracepcija i planiranje obitelji

Udio žena koje koriste kontracepciju u cijeloj Europi je oko 70 posto, prema podacima Ujedinjenih naroda za 2017. Najviše ih je u Češkoj (76,5 posto) i Francuskoj (68,7 posto), a pri vrhu je i Belgija sa 61,8 posto žena koje koriste kontracepciju. Ipak, još postoje teškoće kada je riječ o dostupnosti kontracepcije.

Silovanja

Gotovo 18 žena od njih 100.000 je silovano u 2015. godini, prema dostupnim podacima. Za usporedbu, u istom je razdoblju zabilježen 1,8 slučajeva silovanja muškaraca (samo podaci koji su završili na sudu).

Porez na tampone

Čini se da je najpravednija zemlja kada je riječ o ženskim higijenskim potrepštinama Kanarski otoci, gdje je potpuno eliminiran porez na te proizvode. U Španjolskoj se on smanjuje. Grčka, Njemačka, Austrija, Mađarska, Švicarska i Italija primjenjuju kompletnu stopu PDV-a na tampone i higijenske uloške.

Francuska je PDV na te proizvode smanjila na 5,85 posto, što je isti postotak kao i na ostale osnovne potrepštine. No to nisu slijedile sve zemlje Europske unije, piše Euro News.

 

Podijeli objavu