Podijeli objavu

Najavljeni početak izgradnje Pelješkog mosta predstavlja grubi nasrtaj na suverenitet države Bosne i Hercegovine, jednostrani čin kojim se narušava njen teritorijalni integritet i akt suprotan međunarodnom pravu čiji epilog, nedvojbeno, podrazumjeva urgentnu reakciju nadležnih bh. organa radi zaštite prava BiH na neometan pristup otvorenom moru.

Istaknuto je to danas na pres-konferenciji Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) i Bošnjačkog pokreta BiH (BPBiH) u Sarajevu, a povodom najave zvaničnog početka gradnje „Pelješkog mosta“, trenutno najvećeg infrastrukturnog projekta u Hrvatskoj, koji već duže vrijeme zaokuplja pažnju bosanskohercegovačke, hrvatske i šire javnosti.

Ekspert za prava mora Nešad Alikadić ocijenio je kako je Jadransko more za BiH kao pomorsku zemlju neodvojiv dio njene stvarnosti, podsjećajući na primjer R Slovenije koja je u arbitražnom postupku uspješno odbranila pravo na pristup međunarodnim vodama, pozivajući se na Konvenciju UN-a o pravu mora.

Taj primjer bi, smatra Alikadić, morala slijediti i BiH te poduzeti odlučne korake pred nadležnim međunarodnim sudom, odnosno pokrenuti tužbu kako bi zaštitila pravo koje joj pripada u skladu s međunarodnim instrumentima i mehanizmima.

– Na ulazu u tjesnac se ne može graditi nikakva građevina koja ometa po vertikali i širini prolaz plovila – kazao je pozivajući se na odredbe međunarodnog prava, te ostavljajući mogućnost da se, umjesto mosta, pristupi gradnji tunela.

Mišljenja je i da je u ovom trenutku neophodno urgentno podnijeti tužbu kako bi se zaustavila izgradnja „nelegalne barijere“, a nakon toga i zahtjev Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu da razriješi spor kako bi BiH bio osiguran koridor do otvorenog mora, odnosno za sigurnu i slobodnu plovidbu.

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) Jasmin Emrić je u tom kontekstu podsjetio da je u ovom domu u dva navrata razmatrana predmetna problematika te da je u vezi s tim usvojena odgovarajuća deklaracija, kojom se jasno potcrtavaju sva prava koja u pogledu pristupa otvorenom moru pripadaju BiH.

Konstatirao je kako, nažalost, od izvršnih vlasti – Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH još nema nikakve informacije o tome šta su poduzeli na tom planu, uz uvjerenje da će BiH iskoristiti sva prava koja joj stoje na raspolaganju u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora i tako zaštiti vlastiti suverenitet i teritorijalni integritet.

Emrić je najavio da je u vezi s razmatranim pitanjima pokrenuta inicijativa za sazivanje hitne sjednice Zastupničkog doma PSBiH.

Predsjednik Bošnjačkog pokreta Sejfudin Tokić kazao je kako se u ovom slučaju radi “o činu političke agresije na državu BiH”.

– Konsternirani smo šutnjom desetina ministara, raznih predsjednika na okolnost da se Bosni i Hercegovini oduzima pravo na slobodan/nesmetan pristup otvorenom moru – kazao je.

Na pitanja u fokusu pres-konferencije osvrnuli su se i književnik, publicista i novinar Nermin Biser i potpredsjednik Kongesa Bošnjaka Svijeta Ahmed Sejdić, izražavajući zabrinutost ponašanjem lokalne zajednice u Neumu koja se ne oglašava, iako se radi o pitanju od vitalnog interesa za taj dio BiH, te sumnju da se u ovom slučaju ne radi o „nekom obliku političke trgovine“.

Sudionici pres-konferencije pozvali su sve probosanske snage i međunarodnu zajednicu da adekvatno reagiraju, a Evropsku uniju da se drži načela koje sama proklamira, kao i Vladu i Ambasadu NR Kine “da ne dozvole da kompanija te zemlje ulazi u poslove koji pravno nisu definirani”.

Istovremeno, pozvali su hrvatsku javnost i vladu da “odustanu od jednostranog čina kojim se na najneposredniji način destabiliziraju prilike unutar BiH i regionu kao cjelini”.

Na pres-konferenciji je prezentiran Zaključak Predsjedništva BiH iz 2007. godine koji je potpisao tadašnji predsjedavajući Nebojša Radmanović, a u kojoj je konstatirano da je prije početka gradnje „Pelješkog mosta“ ili postizanja odgovarajućeg sporazuma neophodno riješiti pitanje granice na moru između Bosne i Hercegovine i R Hrvatske.

Usto, prezentiran je i Zbornik radova sa simpozija pod nazivom „Odbranimo prava BiH kao pomorske države“.

Rečeno je i kako Ugovor o granici iz 1999. godine, kao ni zaključak Komisije koja predlaže visinu mosta, a na koji se poziva hrvatska strana, nikada nisu ratificirani, odnosno usvojeni od nadležnih državnih institucija BiH.

Kako je ranije najavljeno, Hrvatske autoceste (HAC) u ponedjeljak, 30. jula će u posao izgradnje Pelješkog mosta uvesti kinesku kompaniju “China Road and Bridge Corporation” (CRBC), čime će i zvanično početi radovi na izgradnji Pelješkog mosta.

Mediji susjedne zemlje prenose kako će tog dana kineski izvođač na gradilištu mosta postaviti ploču s osnovnim podacima o projektu, odnosno da će u Stonu predstavnici Hrvatskih cesta zastupništvu CRBC-a predati svu potrebnu dokumentaciju, te otvoriti dnevnik radova i potpisati zapisnik o uvođenju kineskog konzorcija u posao.

Autor teksta:

Podijeli objavu