Podijeli objavu

Novosnovani Savjet bi trebao imati devet članova koji će se brinuti primjenjuje li se ćirilica u svakodnevnoj poslovnoj i službenoj pisanoj komunikaciji

Vlada Republike Srbije odlučila je formirati posebno tijelo čija će zadaća biti nadzirati poštuje li se upotreba ćiriličnog pisma u službenoj komunikaciji, a najavljuju se i rigorozne kazne za one koji se ne budu pridržavali pravila.

Kako doznaju beogradske Novosti, takav prijedlog Vladi je uputilo srbijansko Ministarstvo kulture, a cilj je izmjena Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama. Savjet bi trebao imati devet članova koji će se brinuti primjenjuje li se ćirilica u svakodnevnoj poslovnoj i službenoj pisanoj komunikaciji.

Dosad je u Srbiji bila uobičajena komunikacija na dva pisma, većina web medija imala je izbornik pomoću kojeg su korisnici mogli odlučiti žele li ga čitati na latinici ili ćirilici, a sasvim je normalno bilo vidjeti nazive trgovina na ćirilici ili latinici, ovisno o osobnom izboru vlasnika tvrtke. No, to se sada mijenja.

Komunikacija ćirilicom bit će tako obavezna u pravnom prometu, posebice prilikom navođenja naziva, sjedišta i djelatnosti tvrtke, naziva robe, te kod pisanja upustva za upotrebu, deklaracija, garancija, računa i potvrda. Na ćirilici će morati biti pisana i sva komunikacija državnih, pokrajinskih i lokalnih samouprava, a isključivo ćirilicom će se morati služiti obrazovne i znanstvene institucije te mediji koji su u vlasništvu države.

Predviđene su i velike novčane kazne za one koji se ne budu pridržavali novih odredbi. Tako će odgovorna osoba platiti od pet do sto tisuća dinara (300 – 6.200 kuna), dok će pravne osobe biti kažnjene globom od 30 do 60 tisuća kuna.

Podijeli objavu