Podijeli objavu

Nije sporno da je trenutni lider Hrvata HDZ BiH Dragan Čović, novopečeni akademik, kao što nije sporno da se isti taj Dragan Čović izjašnjavao Jugoslavenom i potpisivao ćiriličnim pismom

FELJTON – TAMNA STRANA HDZ-a (51) Dragan Čović transparentno koristi zrakoplov Vlade Republike Srpske 1

Autor ekonomskog programa HDZ-a i predsjednik Instituta IFO Hans- Wernwr Sinn za hrvatske medije 2015. godine  izjavio je: “Hrvatska iza sebe ima težak put iz komunizma. Još ne posjeduje strukture tržišnog natjecanja koji su dio tržišnog gospodarstva. Postojao je jedan djelomično povoljan razvoj. Država je bila ovisna o inozemnim kreditima, vanjski dug je snažno rastao u odnosu na BDP. To je slično kao i u drugim zemljama eurozone koje se nalaze u krizi. Hrvatska je imala stabilan tečaj, kao da je euro već uveden. Sad se nalazi u teškoj situaciji, jer su cijene visoke, prerađivačka industrija nije konkurentna, poljoprivreda je u poteškoćama. Dakle, cjelokupna situacija nije dobra”. Smatra kako Hrvatska ima ‘nizozemsku bolest’ – ovisna je o novcu iz drugih zemalja, što je pogubno za unutarnje investicije. “Kada je Nizozemska našla plin, prodali su ga drugim zemljama i zaradili mnogo novca kojim su povisili plaće i to je bilo pogubno za izvoz”, obrazložio je. Također smatra kako u Hrvatskoj prelazak iz komunističkog gospodarstva u tržišno još nije završen – imamo puno ‘polujavnih’ tvrtki. “Radite dulje i rađajte više djece”, poručio je HansWerner Sinn. To je jedino rješenje za demografski problem koji ima Hrvatska, ali i brojne druge zemlje zapadne Europe.  Visoki porezi i brojni parafiskalni nameti, često se žale poduzetnici, i dalje opterećuju i koče gospodarstvo. “Ako samo smanjite poreze i nadomjestite to posuđivanjem i zaduživanjem, dobit ćete poticaj za potražnju, ali to nije trajno rješenje. Potrebne su strukturne reforme koje će gospodarstvo učiniti konkurentnim”, dodaje Sinn. Mali broj zaposlenih, iseljavanje mladih i starenje nacije dovodi u pitanje i cijeli mirovinski sustav. “Ako imate problem s mirovinama, radite duže i imate više djece malo se može dodati tome. U Hrvatskoj je problem i iseljavanje mladih, no možda ako dođe do prosperiteta i bude više radnih mjesta, ljudi će se vratiti”, smatra Sinn. Danas tri godine poslije sa sigurnošću možemo istaći da su komunističke strukture iskoristile tranziciju kapitala, parlamentarnu demokraciju i doveli Hrvate na rub siromaštva, koje se manifestira blokadom- bankrotom preko 500, tisuća, radno sposobnih Hrvata, uz to možemo dodati brojku od 300 tisuća iseljenih radno sposobnih Hrvata. Autor ekonomskog programa HDZ-a bio je u pravu. Ovim tekstom pokušavamo dati do znanja čitateljima, koja opasnost prijeti, ukoliko na narednim izborima u BiH, Hrvati podrže komunističke lidere, koji se kao strani agenti, slijednici komunizma, promoviraju  interese HDZ BiH, a u stvarnosti provode Velikosrpsku politiku, kao ucijenjeni agenti bivših jugoslavenskih struktura.  Nije sporno da je trenutni lider Hrvata HDZ BiH Dragan Čović, novopečeni akademik, kao što nije sporno da se isti taj Dragan Čović izjašnjavao Jugoslavenom i potpisivao ćiriličnim pismom. Dana 21. ožujka 1998. godine, u 10 sati u Zagrebu,  Dragan Čović je na sastanku vodstva HDZ BiH s predsjednikom HDZ dr. Franjom Tuđmanom na Pantovčaku 241, okarakteriziran kao čovjek koji ne može biti ništa u HDZ-u. Pokušavajući nešto reći Dragan Čović u obrani svog životopisa, Jugoslavenstva, ćiriličnog pisma, nije imao podršku nazočnih, niti dr. Franje Tuđmana. Prekinut je Dragan Čović od Tuđmana u pokušaju izlaganja, s riječima “Isteklo ti je vrijeme!!!” Bio je to znak i naputak da Dragan Čović nema podršku predsjednika HDZ, da postane lider HDZ BiH. Dvije godine poslije, nakon smrti dr. Franje Tuđmana, Dragan Čović preko komunističkih , vojnih, JNA –KOS, linkova u Hercegovini, preuzima vodstvo HDZ BiH, potiskujući poručnika JNA Antu Jelavića i njegovu JNA mrežu. HDZ BiH uz pomoć beogradske agenture, na čelu s : Božom Rajićem, Jozom Marićem, Jadrankom Prlićem,  Nevenom Tomićem, Mariofilom Ljubićem, Ivanom Benderom, Martinom Ragužom, Božom Ljubićem… preuzima vodstvo HDZ BiH, u koje involvira rukovodstvo Vazduhoplovne industrije Soko Mostar.

Čovićevi suradnici u  Upravnom odboru HPT-a; Matan Žarić, Vladimir Šoljić, Neven Đukić, Ivan Baćak, Slavica Josipović, Marinko Gilja bili su optuženi da su 1999. godine, cesijskim makinacijama opljačkali 4,5 milijuna KM-ova (FMO, Hercegovina osiguranje, Alpina Coomerc, Croherc…) ,na kraju su fiktivno izmirili dugovanja prodajom udjela, koje je HPT kao većinski vlasnik s udjelom od 51 % osnivačkog kapitala, imao u Eronetu, cijeli proces je vremenom uz asistenciju agenata BIA-e, završio u pravosudnim arhivima, bez zakonitih sankcija

FELJTON – TAMNA STRANA HDZ-a (51) Dragan Čović transparentno koristi zrakoplov Vlade Republike Srpske 2

Vremenom najrigidniji agenti KOS-JNA, kao djelatnici JNA, preuzimaju liderske pozicije Hrvata BiH. Božo Ljubić 2010. godine simbolično potpisuje i dogovor o sjedinjenju dviju stranaka, koje su 2005. godine Ivo SanaderLuka Bebić razdvojili. Umjesto sjedinjenja , došlo je do preuzimanja određenih političkih funkcija pod okriljem Soko Vazduhoplovne industrije Mostar. Mariofil i Božo Ljubić za nagradu dobivaju velike količine gotovinskog novca kao i odmarališta BiH u Makarskoj, koje se nalazi u staroj jezgri.  Dragan Čović nakon preuzimanja liderske pozicije HDZ BiH, pod stalnim nadzorom je Beograda, čiju politiku instruirano provodi. Službeni odlasci Dragana Čovića za Njemačku-Bavarsku, pod nadzorom su KOS-a, uz asistenciju zrakoplova Vlade Republike Srpske. Dakle Dragan Čović često, transparentno, ne krijući, koristi resurse Vlade Republike Srpske. Prvi suradnik, veza-link za Beograd mu je Milorad Dodig, kada je situacija složenija direktno leti iz Mostara za Beograd, zrakoplovom Vlade Republike Srpske. Kriminal koji iza svoje vladavine ostavlja Dragan Čović s suradnicima, profesionalno, čiste agenti BIA-e- Beograda. Suradnička mreža bivših kadrova KPJ, u pravosuđu BiH, osmišljena je pod koordinacijom Stanka Čolaka (Beograd)  i Bariše Čolaka (Mostar). Kazneni predmeti Dragana Čovića; 1. Dragan Čović kao ministar financija, vlasnika kompanije Ivanković – Lijanović nezakonito oslobodio plaćanja poreza na uvoz mesa . Godine 2006  Dragan Čović je bio osuđen na šest godina zatvora, ali je uz asistenciju agenata BIA-e, poništio tu presudu. Godine 2009. Dragan Čović je optužen za kriminal nenamjenskog trošenja proračunskih novaca (kupovina stanova dužnosnicima), oslobođen je optužbi, Treća optužnica odnosila se na dug Javnog poduzeća Hrvatskih pošta i telekoma (HPT) prema tada nepostojećem Ministarstvu obrane HVO-a, koje je prenio na tri privatne tvrtke, koje su kasnije naplatom tog duga postale većinski vlasnik Eroneta. Sud je poništio takvu vrstu privatizacije te je Eronet vraćen HPT-u, a Dragan Čović i Marinko Gilja , zahvaljujući pravosudnim linkovima BIA-e, Beograda- Banja Luke i Mostara, izbjegli su osuđujuću presudu. Čovićevi suradnici u  Upravnom odboru HPT-a; Matan Žarić, Vladimir Šoljić, Neven Đukić, Ivan Baćak, Slavica Josipović, Marinko Gilja bili su optuženi da su 1999. godine, cesijskim makinacijama opljačkali 4,5 milijuna KM-ova (FMO, Hercegovina osiguranje, Alpina Coomerc, Croherc…) ,na kraju su fiktivno izmirili dugovanja prodajom udjela, koje je HPT kao većinski vlasnik s udjelom od 51 % osnivačkog kapitala, imao u Eronetu, cijeli proces je vremenom uz asistenciju agenata BIA-e, završio u pravosudnim arhivima, bez zakonitih sankcija. Posebno su se istakli sudci Stjepan Mikulić i Bosiljka Rudeš, kao suradnika mreža Sokolovaca. Udružena Jugoslavenska inicijativa, evidentirala je suradničku mrežu Sokolovaca, osnivanjem iste pod pokroviteljstvom Ante Markovića, kao premijera i čuvara Jugoslavije, tada pod nadzorom KOS-JNA. Danas 2018. godine Dragan Čović, Borjana Krišto, Bariša Čolak, resurse Aluminija Mostar, prepustili su Ruskoj federaciji, a za protuuslugu imaju na raspolaganju zrakoplove Vlade Republike Srpske, s kojima odlaze i u Njemačku, u službeni posjed Bavarskoj Vladi, koja im jamči nove mandate i programe Aleksandra Vučića , Milorada Dodiga , Mile Đukanovića, Đurica Novica (bivši dir. Sokola). Ogromna srpska, politička moć koncentrirana je u nezamjenjivog lidera HDZ BiH, akademika Dragana Čovića, koji godinama provodi politiku Srbije. Vlada RH i predsjednica RH, selektivno po potrebi staju uz bok Dragana Čovića, pokušavajući zaštititi nacionalne interese Hrvata BiH. Soko Grupa koju čine ; Dragan Čović, Miro Ćorić, Mila Gadžić, Branko Kolobarić, Ante Vidačak, Matan Žarić, Marinko Gilja ,Vilim Primorac, sa suradnicima iz pravosuđa Bariša Čolak, Stjepan Mikulić… godinama su pod mrežom KOS-JNA, danas BIA Beograd.

Objavio:Mega media
Podijeli objavu