Podijeli objavu

Završetkom rada Haškoga suda, institucije Federacije BiH dobile su određen broj dokumenata iz kojih se može rekonstruirati KOS – JNA mreža u BiH, koja je direktno vezana za likvidacije:  Hrvata, Bošnjaka i Srba

Sukladno točki 6 Holbrooke – Gelbard Statement, iz 1997. godine prema kojoj je doministar MUP-a FBiH Jozo Leutar sa suradnicima uz pomoć eksperata iz USA-a, dobio zadaću da svi policijski poslovi sa AID prenesu na federalne i kantonalne vlasti, a da se AID transformira u naziv i organizaciju sukladno federalnom ustavu, djelom su realizirani do trenutka ubojstva Joze Leutara. KOS-ova mreža na čelu s Aleksandrom Vasiljevićem točkom 6. Holbrooke – Gelbard Statement, postaje ugrožena uz mogućnost razotkrivanja svih agenata – djelatnika i suradnika na prostoru BiH, koji trguju i koji su trgovali  skladištima oružja bivše JNA, koji su počinili niz likvidacija- ubojstava. Slavoljub Belošević – Beli , Sefer Halilović, načelnik Glavnog šrtaba vrhovne komande Oružanih snaga Armije BiH i Fikret Muselimović , načelnik sigurnosti Armije BiH, kao čelnici KOS-a BiH  pod kontrolom su držali bivše djelatnike SDB-a, svih uprava u BiH, sve djelatnike TO-a, svih gradova i općina. Kompletna struktura KOS-a, SDB-a, TO-a, prešla je u nove strukture: VRS ,Armije BiH i HVO-a. Jozo Leutar jedan je od osnivača HDZ –HB 1997. godine, ubijen je u ožujku 1999. godine u centru Sarajeva, deset mjeseci nakon što je održan Peti sabor HDZ-a na kojem se otkazuje poslušnost dr. Franji Tuđmanu. Vojnim pučem , uvođenjem vojske – Gardijske brigade (Sokolovaca)  na V. sabor HDZ-a, došlo je do preuzimanja vlasti djelom od predstavnika struktura JNA, kriminalaca, ratnih zločinaca, koji su bili suradnici JNA-KOS-a, i koji su prethodno sa suradnicima KOS-a (Armije BiH i VRS)  istrgovali preko dvije milijarde njemačkih maraka oružja iz skladišta JNA. Preuzimanjem političkog vodstva HDZ BiH oficiri JNA sebi su osigurali političku zaštitu, materijalnu korist – novac, dugogodišnji mir štiteći se od mogućnosti razotkrivanja cijele mreže KOS-a, koja je bila involvirana u strukturama HZ –HB, kasnije HR –HB. U realizaciji cilja, preuzimanja i ovladavanja HDZ BiH pripomogli su im predstavnici kriminalnih skupina , suradnici SDB-a-KOS-a,TO-a, koji su vezani ili su počinili ratne zločine, ubojstva, pljačke itd. Tako imamo primjer da na Viši sud Mostar prilikom suđenja djelatniku HVO Ivici Raiću ( bivšem oficiru JNA) za ubojstva djelatnika sigurnosnih službi HVO-a, na sud ulijeće postrojba  tkz. Tutića i Štelića, koja oslobađa suđenja ubojice i kriminalca, bivšeg oficira JNA, mjenjaju mu identitet u RH, daju lažne dokumente u RH, stambeno ga zbrinjavaju  i osiguravaju mu radni odnos u HV. Prijevoz sa Mostarskog Višeg  suda Ivici Raiću osiguran je helikopterom Hrvatske Vojske, u pratnji predstavnika kriminalne skupine koja se danas djelom predstavlja kao članovi Generalskog zbora Hrvatske Vojske, koji 2018 godine dijele plakete dioničarima propale Hercegovačke banke. Jozo Leutar bio je čovjek koji je zastupao interese hrvatskoga naroda, bio je častan čovjek, koji je poginuo po nalogu struktura KOS-a, koji su se bojale prelaska svih policijskih poslova AID-a (arhiva) , na federalne i kantonalne vlasti. Puč protiv Franje Tuđmana na petom saboru HDZ BiH dana 16 svibnja 1998 godine , provela je planski centrala KOS-a Beograd. Na petom saboru HDZ BiH , nazočili su predstavnici HDZ Hrvatske, koji većinom nisu znali što čine svojom nazočnošću i lobiranjima za predsjednika , bivšeg poručnika JNA Antu Jelavića, koji  je nakon izbora za protuuslugu  korumpiranim pojedincima osigurao novac u gotovini ili nekretnine u RH. Na petom Saboru HDZ-a u lobiranju za predsjednika HDZ BiH Antu Jelavića bivšeg oficira JNA , mimo odluke predsjednika HDZ-a dr. Franje Tuđmana, posebno su se istakli dužnosnici HDZ RH; Vladimir Šeks, Ivić Pašalić, Milan  Kovač, Mario Kapulica i Kruno Gašparić, koji su osobno nazočili više dana uoči V. sabora i na samom V. saboru HDZ BiH. Predsjednik Franjo Tuđman za Puč – političku zavjeru ,optužio je vodstvo HDZ BiH : Božu Raića, Jadranka Prlića i Antu Jelavića. Logistički centar HVO Grude , koji je predvodio Ante Jelavić, kao pukovnik HVO-a, samo u ratnoj 1993 godini prodao je preko agenata JNA-KOS-a uz suradnju s Draganom Čovićem, voditeljem namjenske proizvodnje HVO – Heliodrom, (bivšim voditeljem proizvodnje elemenata Soko VI Mostar d.d.) MTS-a, oružja Armiji BiH preko 500 milijuna DEM. Koordinacija agenata KOS-a osigurala je milijunsku dobit pojedincima iz mreže KOS-a koji su bili raspoređeni po novoustrojenim institucijama HVO-a, Armije Bi Hi VRS. Sami sebi kao časnici HVO-a, su izdavali Dozvole za nesmetan prolaz konvoja oružja Armije BiH. S strane Armije BiH u plaćanju gotovinom HVO-u SONP Grude, Namjenskoj industiji HVO- Heliodrom, posebno se istakao Hasan Čengić kao lider SDA. Nakon Puča , Petog sabora HDZ BiH, kriminalne strukture po naputku KOS-a, pokušale su preuzeti dokumentaciju sigurnosnih službi i VP, HVO-a, koja je unaprijed sklonjena iz Mostara. U pokušaju preuzimanja dokumentacije posebno se istakao suradnik SDB Mostar pseudonima “Darko”, koji je zaradio i kaznenu prijavu. Vođenje sigurnosne službe nakon V sabora, preuzima pukovnik JNA, a ministar obrane federacije postaje zastavnik prve klase JNA Miroslav Prce. Smrt Joze Leutara 1999. godine poučno osigurava besprijekorni utjecaj Ante Jelavića i Dragana Čovića i njegovih suradnika  vazduhoplovne industrije Soko Mostar, nad Hrvatima BiH, koji masovno iseljavaju iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Banjalučki biskup Franjo Komarica ističe da Dragan Čović selektivno uvažava Hrvate. Na novinarsko pitanje dali je Draganu Čoviću stalo do Hrvata u Republici Srpskoj, biskup Komarica odgovara; nije, nije, nije, nije odavno! Grad Banja Luka imao je 29.026 nastanjenih Hrvata, danas Grad Banja Luka zahvaljujući zajedničkoj politici Dragana Čovića i Milorada Dodiga  ima 5.014 Hrvata.

Objavio:Mega media
Podijeli objavu