Podijeli objavu

SARAJEVO, (Patria) – Na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Vlada Federacije BiH je odbila više od 90 amandmana, uključujući amandmane koje predložila i zastupnica SDP BiH Lana Prlić, a radi se o amandmanu na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH, koji se tiče donošenja Budžeta Grada Mostara.

“Ova Vlada je pomogla rukovodstvu Grada Mostara, gradonačelniku i načelniku za financije da i dalje netransparetno troše novac građana. Ideja je bila da Gradsko vijeće do izbora moraju biti građani.
Krajnje je vrijeme da građani aktivno učestvuju i utiču na formiranje budžeta. Nekontrolisano i netransparentno trošenje javnog novca produbljuje bezvlašće, anarhiju i sveopće nezadovoljstvo svih građana i građanki koji nemaju osnovno demokratsko pravo, a to je da biraju i budu birani. Moje mišljenje je da je najmanje što možemo uraditi jeste javna rasprava i transparentnost.
Više od 47 miliona KM svake godine je u rukama dvojice ljudi, odnosno dvije političke partije.
Ovome u prilog ide i negativni revizorski izvještaj za 2015./2016.godinu, koji je za Grad Mostar ocijenjen kao negativan, te je navedeno sedam mjera koje se trebaju poduzeti. Zaista ne znam zašto se bježi od odgovornosti i od javne rasprave i transparentnosti novca koji je utrošen u ovom Gradu.
Također, za razliku od prethodnih godina, ovim amandmanom je bila suština da se gradonačelnik obvezuje da dostavi Izvještaj o izvršenju budžeta Parlamentu Federacije BiH za 2019.godinu.
Stav Kluba SDP BiH je da nećemo glasati za ovaj Zakon, ukoliko se ne uvrsti ovaj amandman, a ja ću za razliku rukovodioca Grada Mostara javno izaći i obrazložiti ovu odluku, te i izaći pred građane i građanke Mostara.
Upravo zbog ovog člana, pitam ljude koji vode Mostar već godinama, gdje je ta navedena odgovornost za, primjerice, negativni revizorski izvještaj, za nepostojanje izbora, za projekat kolektora, koji su od Mostara napravili Mostar na vodi, za most u Sjevernom logoru, gdje su samo pola mosta napravili, smeća od kojeg se građani guše, poslovnih prostora u Starom Gradu, sportske dvorane…“, navodi Prlić.

Nepostojanje Gradskog vijeća je postao alibi za svu neodgovornost, nered u Gradu Mostaru,a danas su saučesnici toga poslati i zatupnici koji su glasali protiv ovog amandmana kao i Vlada FBiH.”

K.A.

Podijeli objavu