Podijeli objavu

Istraživači nove studije su otkrili da su se žene, koje su rekle da nisu koristile marihuanu u protekloj godini, seksale u prosjeku šest puta u prethodnom mjesecu. Žene koje su koristile marihuanu prošle godine su se češće seksale, u prosjeku sedam puta u prethodnom mjesecu.

Seksaju li se pušači marihuane češće? 1

Rezultati su bili slični za muškarce, prema studiji objavljenoj u časopisu Journal of Sexual Medicine. Muškarci koji su rekli da su koristili marihuanu u protekloj godini izvijestili su da su imali seks u prosjeku sedam puta u prethodnom mjesecu, u usporedbi s prosjekom od šest puta za muškarce koji su rekli da nisu koristili marihuanu u posljednjih godinu dana.

Kako bi ispitali vezu između upotrebe marihuane i učestalosti seksualnih aktivnosti, istraživači su pregledali rezultate ankete od oko 50.000 ljudi u SAD-u Nacionalne ankete o rastu obitelji, savezne ankete koja prikuplja informacije o obiteljskim odnosima, reproduktivnom zdravlju i uporabi droga , Od sudionika, 25 posto muškaraca i 15 posto žena izjavilo je da su tijekom života koristili marihuanu.

Istraživači su koristili podatke iz tri ciklusa istraživanja, jedan iz 2002., jedan od 2006. do 2010. i jedan od 2011. do 2015. godine. Sudionici su bili muškarci i žene u dobi od 15 do 44 godine, ali su istraživači ograničili svoju analizu na ispitanike u dobi od 25 i 44 godine.

U svim ciklusima istraživanja i muškarci i žene koji su koristili marihuanu prijavili su veću učestalost spolne aktivnosti. Istraživači su u izvješću naveli da studija nije dokaz da uporaba marihuane uzrokuje povećanu seksualnu aktivnost, međutim, podaci ukazuju na to da redovita uporaba marihuane neće narušiti spolnu funkciju ili želju.

– Istraživanje je impresivna studija zbog svog obujma, rekao je Joseph Palamar, izvanredni profesor javnog zdravstva Medicinskog centra Langone Sveučilišta u New Yorku, koji proučava uporabu droga i seksualno ponašanje i koji nije bio uključen u novu studiju.

Seksaju li se pušači marihuane češće? 2

Palamar je naglasio da nalazi pokazuju korelaciju, a ne uzrok i posljedicu. Drugim riječima, češća upotreba marihuane, po njemu, ne izaziva više seksualne aktivnosti.

– Doista, marihuana bi trebala biti upotrijebljena neposredno prije ili za vrijeme seksa kako bi se proučavali njezini pravi seksualni učinci, rekao je Palamar za Live Science. Budući da ankete nisu pitale sudionike kada su točno koristili marihuanu, teško je izravno povezati uporabu lijeka sa seksualnom aktivnošću i funkcijom na temelju ove studije, zaključio je Palamar.

novilist

Podijeli objavu