Podijeli objavu

Sto kadeta Granične policije BiH danas je promovirano u čin ‘policajac’ u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Riječ je o XI. generaciji koja je u Agenciji pohađala temeljnu policijsku obuku prve razine i stekla čin policajac.

Opći uspjeh ove generacije je 3,36 odnosno vrlo dobar, a kadetom generacije Nastavničko vijeće je proglasilo Ashara Matorugu.

Kadetima, koji su uspješno završili obuku, prije uručenja certifikata prigodnim riječima obratili su se ravnatelj Agencije Branko Vukoja, pomoćnik ravnatelja Granične policije BiH Slobodan Krstić i pomoćnik ministra sigurnosti Mate Miletić, navodi Bljesak.info.

Inače, školovanje kadeta Agencije je započelo 3. rujna 2018. godine, a program obuke trajao je 30 tjedana tijekom kojih je održano 1336 nastavnih sati, podijeljenih u tri nastavne faze: teorijska nastava s praktičnim vježbama, stručno-operativna obuka i situacijska nastava.

Nastavni plan i program realiziran je kroz 17 nastavnih predmeta: Policijski poslovi i ovlasti, rukovanje naoružanjem i vještina gađanja, kriminalistička taktika, tehnika i metodika, sigurnost prometa i upravljanje policijskim vozilom, specijalno tjelesno obrazovanje, tjelesna kultura i prva pomoć, kriminalistička psihologija, ustavno uređenje i sustav državne uprave, kazneno, prekršajno i kazneno-postupovno pravo, ljudska prava, informatika i komunikacije, engleski jezik, te nadležnosti i poslovi Granične policije.

Granična policija se pojačala sa sto kadeta 1Granična policija se pojačala sa sto kadeta 2Granična policija se pojačala sa sto kadeta 3

Podijeli objavu