Podijeli objavu

Narodnoj skupštini RS danas je službeno zaprimljena odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi sa Zakonom o danu RS-a.

U dostavljenoj odluci Ustavnog suda BiH, navedeno je da se ukida član 2, stav 1, Zakona o danu RS-a koji glasi: “Na osnovu potvrđene volje građana RS-a, 9. siječanj se utvrđuje kao tzv. dan RS“, koji, prema Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, formalno, prestaje vrijediti narednog dana od dana objavljivanja ove odluke u “Službenom glasniku BiH“.

Iz entitetskog parlamenta u priopćenju podsjećaju da je Narodna skupština RS-a, kao najviši ustavotvorni i zakonodavni organ vlasti, donijela Zakon o danu RS-a, kojim je 9. siječanj potvrdila kao svjetovan praznik.

“Ističemo da su svi praznici RS, uključujući i dan RS, zasnovani na demokratskoj volji građana, i da ni jedan praznik ne ugrožava ni nacionalni, ni vjerski identitet konstitutivnih naroda. Poštujući iskazanu demokratsku volju građana, naglašavamo da će RS i u buduće slaviti 9. siječanj kao Dan RS, koji je zasnovan na osnovnim ljudskim pravima i slobodama građana da obilježavaju svoje značajne povijesne datume. RS je nastala 9. siječnja 1992. godine, prije početka građanskog rata u Bosni i Hercegovini, i to je neosporna povijesna i politička činjenica koja se ni jednom naknadnom odlukom bilo kod organa vlasti ne može mijenjati”, tvrdi se u priopćenju iz Narodne skupštine RS-a.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine 29. ožujka je proglasio neustavnom odredbu o 9. siječnju kao “danu RS“, ali srpski politički predstavnici najavljuju da će se taj datum i dalje slaviti.

Predstavnici Bošnjaka u organima vlasti entiteta RS izražavali su i ranijih godina negodovanje zbog činjenice da je nastavljano s obilježavanjem neustavnog i diskriminirajućeg 9. siječnja kao “dana RS“.

Isticali su da, po mišljenju Venecijanske komisije i odluci Ustavnog suda BiH, 9. siječanj kao tzv. “dan RS“ predstavlja povijesno naslijeđe samo jednog, srpskog naroda i da kao takav uspostavlja povlašteni položaj pripadnika srpskog naroda u odnosu na Bošnjake, Hrvate, ostale i građane RS, piše Fena.

Podijeli objavu