Podijeli objavu

BiH na trećem je mjestu među zemljama čiji stanovnici najviše sele u Njemačku. Prema podacima koje je objavila Agencija za statistiku Njemačke Destatis, zaključno s prošlom godinom, u toj je zemlji registrirano 190.495 bh. državljana, no u taj broj su uračunati samo oni koji su prijavljeni.

Iz BiH je doselilo osam posto od ukupno 266.000 stranih državljana koji su prošle godine stigli u Njemačku, prenosi Dnevni-list.ba. Prema istom izvoru, porast broja bh. državljana uočljiv je od 2011. godine, dok je od 2015. godine taj broj počeo drastično rasti.

“Radna migracija državljana zemalja Zapadnog Balkana bila je posebno jaka posljednjih godina. Krajem 2018., državljani Albanije, BiH, Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije zajedno su činili gotovo 25% svih stranaca s dozvolama boravka u cilju zapošljavanja.

Krajem 2015., taj je udio iznosio 9% (sada samo BiH ima toliko državljana u Njemačkoj). Porast broja useljenika sa Zapadnog Balkana može se objasniti time da su te zemlje 2014. godine proglašene sigurnim, što im je otežalo ulazak u Njemačku pod humanitarnim uvjetima, a 2016. godine olakšan im je pristup njemačkom tržištu rada, pojašnjavaju iz Destatisa i podsjećaju da državljani Zapadnog Balkana imaju olakšan postupak zapošljavanja do 2020., a da su uvjeti da imaju konkretnu ponudu za posao i da nisu primili nikakve pogodnosti prema Zakonu o naknadama za tražitelje azila u posljednja 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

Podijeli objavu