Podijeli objavu

Kako u prva tri kruga e-dražbe nije bilo interesa, zakonodavac je naložio da u četvrtom krugu e-dražbe imovina ide po početnoj cijeni za kunu

Imovina vrijednosti gotovo 15,5 milijuna kuna, u što ulazi 40 nekretnina jedinstvenog kompleksa iločkog Razvitka, d.d.-a za proizvodnju i promet građevinskim materijalom u stečaju, u 4. krugu prodaje elektroničke dražbe ide na prodaju po početnoj cijeni od 1,00 kune.

Prema Fininom pozivu, 4. krug e-dražbe za ovu imovinu počeo je 8. ožujka, u 15:00:00, a završava 29. svibnja, u 23:59:59, dok se ponude elektroničkim putem primaju od 16. svibnja u 00:00:00 sati do 29. svibnja.

Nije bilo interesa

Kako u prva tri kruga e-dražbe nije bilo interesa, zakonodavac je naložio da u četvrtom krugu e-dražbe imovina ide po početnoj cijeni za kunu, u ovom slučaju uz utvrđeni dražbovni korak od 10.000 kuna. Tako su po kunu ponuđeni hala, zgrada i dvorište, niz oranica, šuma, vinograda, neplodno glinište, na desecima tisuća četvornih metara, sve u k.o. Ilok.

“Zadnji rok za njezinu uplatu u ovom je slučaju 7. svibnja, u iznosu od 775.000 kuna, 5 posto od dosuđene vrijednosti”, rekao je za Glas Slavonije stečajni upravitelj iločkog Razvitka Tihomir Zec te dodao da ju još nitko nije uplatio.

Pitanje “najbržeg prsta”

E-dražbe se primjenjuju od 2015., izbacivši klasične dražbe iz sudnica, a te promjene su uvedene s ciljem da prodaju učine bržom i transparentnijom.

No sada se uvode nužne promjene s obzirom na to da je zbog taktiziranja ponuditelja u zadnjih 10-ak minuta prije isteka e-dražbe ispalo je da ulogu igra najbrži prst kao i npr. brzina internetske veze. Baš iz tog razloga prolazila bi zadnja, a ne najbolja ponuda.

E-dražbe će po novome obuhvatiti postupke u kojima je zahtjev za prodaju zaprimljen u Fini nakon 1. travnja. Tako se i vrijeme prikupljanja ponuda produžava za 10 minuta, a ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih 10 minuta prije isteka roka koji je u pozivu na sudjelovanje u e-dražbi određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda, njihovo prikupljanje produživat će se za 10 minuta od svake posljednje najpovoljnijevaljane ponude sve dok od nje ne protekne 10 minuta.

Promjenama neće biti otklonjene sve manjkavosti e-dražbi, no ova vezana uz modelvremenskog tempiranja ponude hoće.

Taktizirao pa sustav nije prihvatio ponudu

Ponuda se smatra prihvaćenom kada je sustav javne e-dražbe ponuditelja obavijesto da je njegova ponuda evidentirana kao valjana. Mora biti evidentirana prije isteka vremena koje je naznačeno kao vrijeme završetka e-dražbe da bi se smatrala predanom u tijeku nadmetanja. Zna to ponuditelj zagrijan za dio imovine Razvitka u Vukovaru; u 4. krugu, do sredine veljače, za kunu je prodavano pet zgrada, tvornica, dvor – iskop zemlje i zemljište, 21.000 m2, čija je vrijednost 4,08 milijuna kuna. “Mislim da je ponuditelj taktizirao; vjerojatno je čekao zadnju minutu i sustav mu nije prihvatio ponudu”, kaže Zec.

Bili sretne ruke

Kada je riječ o prodaji Razvitkove imovine početno za kunu, sretne ruke bila je vukovarska tvrtka koja je u 4. krugu e-dražbe za 1001 kunu u Iloku kupila kuću, dvorište i oranicu Ribnjak, 1037 četvornih metara. Prema rješenju o dosudi iz veljače, vrijednost je 300.000 kuna.

 

Podijeli objavu