Podijeli objavu

Posljednjih 130 godina kilogram se kao jednica mjere definirao tjelesnim cilindrom napravljenim od legure platine i iridijuma, koji se čuva u Međunarodnom birou za tegove i mjere u Francuskoj.

Međutim, svaki put kad bi znanstvenici uzeli taj cilindar u ruke on je gubio atome pa se procjenjuje da je sada 50 mikrograma lakši nego što je bio kada je napravljen.

Znanstvena zajednica je stoga jučer jednoglasno usvojila novu definiciju kilograma, pa se od sada kilogram službeno mjeri kao tjelesna konstanta nazvana Plankovom konstantom. Ta konstanta izražava odnos u kvantnoj fizici između energije i učestalosti čestica, prenosi “Glas Srpske“.

Nova definicija dobivena je pomoću uređaja koji se zove Kibleov mehanizam, koji pomoću Plankove konstante određuje masu predmeta upotrebom precizno izmjerene elektromagnetne sile. Ova odluka ima povijesni značaj za znanstvenu zajednicu, ali u praksi i u svakodnevnoj primjeni neće biti nikakvih promjena.

Podijeli objavu