Podijeli objavu
Udruga „Niste sami“ iz Mostara je u okviru Projekta smanjenja faktora rizika za zdravlje stanovništva u BiH (RHRFP) uz financijsku podršku Federalnog ministarstva zdravstva, Švicarske agencije za razvoj i suradnju SDC i Svjetske banke realizirala Projekt: Preventivni program za sprečavanje i smanjenje ovisnosti o alkoholu među djecom i mladima.

Voditelj projekta, Z. Pavlović navodi kako je cilj projekta bio preveniranje rizika od konzumacije alkohola među učenicima 8-9 razreda mostarskih osnovnih škola. U okviru projekta izrađena je brošura: Alkoholizam – krivi smjer, koja je obuhvaćala teme: Alkoholizam u obitelji, Psihološki učinci alkoholizma na djecu, Prevencija tinejdžerskog opijanja, Medicinska prognoza rizika uporabe alkohola  te druge teme vezane za posljedice ovisnosti o alkoholu.

Projekt je obuhvaćao edukacije u mostarskim osnovnim školama. Edukatori, dr. sc. pedagogije  K. Tadić-Lesko i spec. obiteljske medicine S. Tokmakčija proveli su učenike kroz različite tematske cjeline (predavanja, interaktivne radionice i vježbe). Učenici su tijekom edukacije imali osigurane materijale za rad i zdrav obrok. Također, školske knjižnice darovane su romanima Jadranka Bitenca Pyjama Blues i Maje Brajko-Livaković Nemoj reći nikome, koji će učenicima biti dostupni za čitanje u školskim knjižnicama.
U okviru projekta provedeno je istraživanje anonimnim anketnim upitnikom o zastupljenosti i učestalosti konzumacije alkohola na uzorku 150 učenika osnovnih škola. Rezultati istraživanja pokazali su kako je alkohol probalo ali i povremeno konzumira skoro 63%  učenika. Prva konzumacija alkohola učenika je u dobi između 12-13 godina, dok je kod učenica u dobi između 14-15 godina. Učenici i učenice u najvećem broju navode kako konzumiraju alkohol jedanput godišnje za vrijeme praznika/blagdana, dok je indikativno da skoro 27% učenika i učenica konzumira alkohol tjedno.
Najzastupljenija vrsta pića koju učenici i učenice konzumiraju je pivo, a kao drugo najčešće piće učenice navode Somersby, dok učenici navode rakiju.
Evo što kažu mostarski osnovci: mlađima treba ponuditi zanimacije (14 Ž); djeci treba zabraniti kupnju alkohola jer ga mogu kupiti bez problema (14 Ž); svakom djetetu treba objasniti posljedice pijenja (15 M), djeca malo brinu o svom zdravlju (15 Ž).
Rezultati istraživanja kao i poruke dobivene od učenika upućuju društvo na potrebu provedbe rane prevencije od konzumacije alkoholizma među djecom kao i na podizanje svijesti o važnosti zaštite mentalnog i fizičkog zdravlja djece.
Podijeli objavu