Podijeli objavu

Vlada premijera Andreja Plenkovića trebala bi danas dati suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obnovu ugovora o zakupu poslovnih prostora u Zagrebtoweru u kojem su od srpnja 2014. godine, i to čak za najam veće kvadrature.

Radi tog preseljenja je, podsjetimo, bivši SDP-ov ministar Mihael Zmajlović umalo ostao bez ‘fotelje’, a prozivalo ga se da je time navodno nanio štetu samom Ministarstvu. Iz dokumentacije do koje je došao Jutarnji list vidljivo je da bi odluka o daljnjem ostanku u Zagrebtoweru mogla biti bazirana, među ostalim, i na nalazu stalnog sudskog vještaka od kojeg je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost naručio nalaz i mišljenje o opravdanosti postupka preseljenja iz Zagrebtowera. Sudski vještak je nakon analize cijena najma na drugim lokacijama zaključio da je najam u Radničkoj 80, treća najpovoljnija ponuda, a zanimljivo je i da kao argument protiv preseljenja navodi da bi ono moglo biti stresno za zaposlenike.

– I ljudski resursi mogu biti u pitanju – kako zbog kvara opreme i nemogućnosti rada tako i zbog stresa i odlaska na bolovanje. Sve to skupa proizvodi određene troškove koji se ne mogu eksplicite izraziti, ali sasvim sigurno postoje. Ti se troškovi ovdje neće specificirati jer zadiru u područje koje nije u kompetenciji ovog vještaka. Stoga će se samo utvrditi da se takvi problemi te troškovi ne očekuju ako ne dolazi do preseljenja.

Ponuđači

Drugim riječima, sa stanovišta ove problematike preseljenje nije opravdano – navodi stalni sudski vještak u svom nalazu do kojeg je došao Jutarnji list. U Ministarstvu za zaštitu okoliša i energetiku jučer su nam kazali da ne žele iznositi nikakve informacije o zakupu prostora u Zagrebtoweru sve dok se ta odluka ne nađe na sjednici Vlade, te su dodali da im nije poznato hoće li to biti već danas.

Bivši ministar Zmajlović informaciju da su Ministarstvo i Fond sve bliže obnavljanju ugovora o zakupu za prostore u Zagrebtoweru, dočekao je prilično zadovoljno.

– Trebalo je proći pet godina da se pokaže da sam bio u pravu. Oni koji su me tada najviše kritizirali sada žele upravo ostati u Zagrebtoweru. Bilo bi previše da sada tražim neku ispriku za onu silnu hajku, mada ove njihove postupke upravo tako sada i doživljavam – komentirao je Zmajlović.

Iz dokumentacije kojom raspolažemo, naime, vidljivo je da je Ministarstvo države imovine izvijestilo Ministarstvo i Fond, kako država ne raspolaže prikladnim prostorom za njihov smještaj.

– Ministarstvo nema na upravljanju nekretninu u vlasništvu RH, koja bi svojom površinom i karakteristikama bila primjerena za smještaj radnika Fonda i koju bi bili u mogućnosti dodijeliti Fondu na korištenje uz plaćanje naknade, te je stoga suglasno sa sklapanjem ugovora o zakupu sa zakupodavcem Europolis Zagrebtower – navodi se u odgovoru Ministarstva državne imovine poslanom Fondu. Treba također napomenuti kako je ranije spomenuti vještak u svom nalazu i utvrdio redoslijed ponuđača, i to prema ukupnoj cijeni – od najmanje prema najvećoj, a prema kojem su dvije ponude povoljnije od one Europolis Zagrebtowera d.o.o. Najpovoljnija ponuda iznosila je, naime, 13,67 eura po četvornom metru, druga 14,17 eura po četvornom metru, a treća se odnosila na Zagrebtower i iznosila je 14,32 eura po četvornom metru.

I u konačnici je vještak u rujnu ove godine zaključio:

– S obzirom na sve gore navedeno mišljenja sam da preseljenje, ako nije neophodno, nije opravdano i da ga treba izbjeći!

Nadalje ministar državne imovine Mario Banožić u svom očitovanju Fondu kaže:

Odluka Vlade

– Očitovali smo se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike 1. srpnja ove godine, na pregovore koji su vođeni s dosadašnjim zakupodavcem Europolis Zagrebtower u čijim poslovnim prostorima se nalaze Fond i Ministarstvo kako je suglasno sa sklapanjem ugovora o zakupu na razdoblje od 60 mjeseci s iznosom zakupnine od 10,40 eura te će ako Vlada RH odobri sredstva za financiranje navedenog zakupa donijeti odluku o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o zakupu. Novim ugovorom bi se navodno povećao i broj unajmljenih kvadrata te bi Fond zakupio navodno oko šest tisuća četvornih metara za 360 radnika, dok bi se Ministarstvo koristilo s pet tisuća četvornih metara za oko 422 radnika u sljedećih pet godina.

Pokušali smo jučer dobiti odgovore od Fonda, a i od Ministarstva, ali do zaključenja ovog broja ih nismo dobili, te su nam u Ministarstvu kazali da će sa svim podacima izaći u javnost tek nakon odluke Vlade. Iz dostupne dokumentacije kojom raspolaže Jutarnji list vidljivo je da Vlada planira dati suglasnost direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sklapanje “Ugovora o zakupu poslovnog prostora koji uključuje bruto površinu od 4668,58 četvornih metara, kao i 49 parkirno-garažnih mjesta, s trgovačkim društvom Europolis Zagrebtower d.o.o. na lokaciji Zagrebtower, Radnička cesta 80, za razdoblje od pet godina u sveukupnom iznosu od 30,999.553,09 kuna bez PDV-a”. Isto to trebalo bi dobiti i Ministarstvo.

Ponoš: Odlazim u trenutku u kojem Fond stoji bolje nego ikada

– Odlazim s pozicije direktora Fonda u trenutku kad on na računu ima 1,5 milijardi kuna i financijski stoji bolje nego ikad, stoga mi je drago što su ljudi pokazali da znaju raditi kad ih se vodi na kvalitetan način. Osobno u ove dvije godine vjerujem da sam pokazao da znam voditi instituciju kao što je ovaj Fond, a javnost je odlučila o mom odlasku i tu odluku prihvaćam – izjavio je jučer dosadašnji direktor Fonda Dubravko Ponoš, a o čijem odlasku je i Upravni odbor donio odluku te je proslijedio Vladi na čijoj bi se sjednici već danas moglo naći i to razrješenje.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša Ponoš ponudio je mandat na raspolaganje, nakon što su njegovu ostavku zatražili potpredsjednik Vlade Predrag Štromar i ministar energetike i zaštite okoliša Tomislav Ćorić, ističe Jutarnji.hr.

Dubravko Ponoš je na konferenciji za novinare na kojoj je obznanio svoju odluku kazao i da ministar Tomislav Ćorić već godinu dana zna za njegovu “neprimjerenu komunikaciju” s predsjednikom Radničkog vijeća Miroslavom Kotarcem.

Podijeli objavu