Podijeli objavu

Udruženje za zaštitu okoliša „Zeleni-Neretva“ iz Konjica, potaknuto čestim ispuštanjem otpadnih tehnoloških voda iz industrijskih zona, uradilo je fizičko – kemijsko ispitivanje sedimenta korita rijeke Neretve.

Razlog ispitivanja je nemogućnost pravovremenih uzimanja uzoraka vode prilikom incidentnih ispuštanja eventualno opasnih materija iz industrije, jer tom činu mora prisustvovati inspektor.

Tome doprinosi činjenica da je Neretva rijeka brzog toka te se uzorkovanje mora obaviti u nekoliko minuta.

Za poslove analize uzoraka i obradu angažiran je certificirani i renomirani Institut TQM iz Lukavca.

Dobili smo nalog od jednog udruženja iz Konjica, naša tvrtka je izvršila analizu. Kao što se može vidjeti u nalazu, postoje parametri koji prelaze granične vrijednosti. Nazočnost ovih materija definitivno ima posljedice na ljudski i životinjski svijet, kao i samu prirodu“, potvrdio je za Dnevni avaz inžinjer Miralem Sejdinović, koji je vršio analizu.

Na tri lokacije gdje su ispitivanja vršena najviše toksičnih supstanci je pronađeno kod ušća Tuščice, koje se nalazi oko 200 metara nizvodno od glavne ispusne cijevi za tehnološke otpadne vode industrijskog kompleksa u zoni bivših Unisovih tvornica.

Iz izvještaja o analizi pijeska iz korita rijeke Neretve u centru grada, prema svemu pokazanom, pronađeno je najviše opasnih supstanci koje prelaze zakonom utvrđene granične vrijednosti.

Analiza je pokazala enormno prisustvo hroma, koji je kancerogen i otrovan kada je u većim količinama.

Podijeli objavu