Podijeli objavu

Vlada FBiH na današnjoj sjednici se upoznala sa informacijom o reviziji diploma zaposlenih u federalnim institucijama i tijelima, federalnim tijelima uprave i upravnim organizacijama, javnim poduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH.

Također dana je informacija i o gospodarskim društvima u većinskom vlasništvu Federacije BiH, javlja Fena.

U dosadašnjem procesu provjere, a prema dostavljenim izvještajima, utvrđeno je postojanje 74 nevjerodostojne diplome.

Pronađena je jedna u Financijsko-informatičkoj agenciji, tri u BH Telecomu d.d. Sarajevo, četiri u JP Međunarodnom aerodromu Sarajevo, pet u Federalnom zavodu PIO, 20 u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, tri u JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, devet u Lutriji BiH, 16 u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, dvije u Poreznoj upravi Federacije BiH, po jedna u KPZ-ima poluotvorenog tipa u Sarajevu i Orašju, jedna u KPZ zatvorenog tipa u Zenici i osam u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin, donosi Jabuka.tv.

Podsjećamo ranije je u unutar federalnih institucija utvrđeno postojanje najmanje 10 lažnih diploma među službenicima.

Podijeli objavu