Podijeli objavu

U ovom trenutku na području te županije bez primarnog je ginekologa oko 25.000 Zadranki, upozorili su zadranski ginekolozi.

– Negativni trend i nerješavanje stručnih i organizacijskih problema traje već dvadesetak godina. Posljednjih godina, iako se znalo kada i tko odlazi u mirovinu, ne stvaraju se novi specijalisti. Posljednje dvije specijalistice su došle u Dom zdravlja prije 6 -7 godina, no otišle su, jedna ubrzo nakon dolaska, a druga ovih dana – ističu troje ginekologa u koncesiji – Petar Lozo, Suzana Perinčić i Domagoj Krpina te dvoje ginekologa zaposleno u Domu zdravlja – Hrvoje Tičić i Ivica Žuvela.

To su napisali u pismu upućenom Upravnom vijeću Doma zdravlja Zadarske županije, HZZO-u, Ministarstvu zdravstva, Sekciji ginekologa koncesionara Hrvatske udruge koncesionara (HUUGO) te Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskom liječničkom zboru.

Ističu kako podaci zadarskog Zavoda za javno zdravstvo za 2018. pokazuju kako je u Zadru tada bilo više od 11.000 žena starijih od 12 godina koje nisu imale izabranog ginekologa, no sada se ta brojka popela na oko 25.000 žena bez primarnog ginekologa. Do svega je, smatraju, dovelo neplansko i neodgovorno postupanje odgovornih osoba u Domu zdravlja te nepravovremeno raspisivanje novih specijalizacija iz ginekologije.

Svog ginekologa nema 25.000 Zadranki - upozorili ginekolozi 1

– Ne odgovara nam se na potrebe nabavljanja opreme – imamo neispravne CTG aparate, sterilizatore…, nameće nam se nova, visoka, cijena zakupa prostora u kojem gotovo sve popravke moramo raditi sami – svjetla, sanitarnu opremu, bojanje zidova, stolarske radove, nabavke kompjutera, pisača, stolica… a ne bavimo se tržišnom djelatnošću već javnom zdravstvenom zaštitom. Do sada su tijekom 23 godine na ime zakupnina/koncesija liječnici zakupci/koncesionari po ordinaciji uplatili domovima zdravlja i županijama više od 350.000 kuna – stoji u njihovom pismu.

Smatraju da je maksimalni broj od 9000 osiguranika po ginekologu previše te traže da se taj broj smanji na 4200 žena jer to jamči da će svaka žena moći obaviti jedan pregled godišnje u skladu s normativima, javlja Hina.

Ginekolozi upozoravaju kako je, prema mreži javnozdravstvene službe, za područje Zadarske županije predviđeno 13 ginekoloških timova, a trenutno rade 4 tima koncesionara u Zadru i 3 tima na području županije (u Biogradu, Benkovcu i Pagu), što je dvostruko manje.

Svog ginekologa nema 25.000 Zadranki - upozorili ginekolozi 2

“U protekle 23 godine zdravstvena administracija i upravljačka elita nije uvažila niti jedan cjeloviti stručni i znanstveni prijedlog u vezi s preuređenjem ustrojbenih oblika primarne zdravstvene zaštite pa se time izravno utječe i na medicinsku neučinkovitost sustava. Od početka „reforme“ primarne zaštite prije 24  godine, liječnici zakupci/koncesionari ne mogu dobiti zamjenu za vrijeme bolovanja, godišnjeg odmora ili stručnog usavršavanja, poput svih drugih djelatnika u sustavu ili državi”, navodi se u pismu.

Zadarski ginekolozi stoga traže da im se plati sav odrađeni rad kako bi svatko od njih mogao platiti specijalizanta (specijalizacija traje 5 godina) koji će nastaviti rad u njihovoj  ambulanti čime bi se održao kontinuitet zdravstvene skrbi, a ne da žene nakon odlaska liječnika u mirovinu ostaju bez svog ginekologa i moraju moliti okolo tko će ih primiti u svoju već prepunu ambulantu, prenosi 24 sata.

Traže zakonsko reguliranje modela zapošljavanja primalja više stručne spreme koje imaju kompetencije samostalno pratiti uredne trudnoće i obavljati dio posla koji sad radi ginekolog, traže definiranje košarica usluga za svoju djelatnost kao i partnerski odnos sa nadležnima.

Podijeli objavu