Podijeli objavu

Donosimo detalje o reprogramiranju stambenih kredita koje je izveo dr. Vili Beroš u vrijeme kada je bio pomoćnik ministra zdravstva

U trenutku kada je objavljeno da će umjesto dosadašnjeg ministra zdravstva novi ministar biti njegov dosadašnji pomoćnik, Vili Beroš, on sam je novinarima objavio da će se osobno obratiti Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa – jer ima nekih izmjena u njegovoj imovinskoj kartici. Novi ministar je, dakle, odmah i on sam otkrio, priznao da nema sređenu imovinsku karticu, a tko zna bi li je išao sređivati da nije iznenada izvučen kao rješenje, kao zamjena za Milana Kujundžića.

Osim nekih, kako je sam rekao, malih imovinskih izmjena, naglasio je da ima izmjena i oko njegovih kredita jer je “refinancirao sam svoje kredite u bankama koje su putem Hrvatske liječničke komore nudile prihvatljiviju kamatu.” U imovinskoj kartici novog ministra Beroša bila su navedena u tom trenutku dva kredita, kod dvije banke, jedan u Erste banci, na iznos od 50 tisuća eura, iz 2016. godine, na 10 godina, s kamatnom stopom od 4,40, a drugi kredit, veći, od 75 tisuća eura, još 2008. godine podignut je u Hypo banci, na 20 godina, (današnjoj Addiko bank Hrvatska) s kamatnom stopom od sedam posto.

S obzirom na to da je u siječnju 2018. dr. Vili Beroš, neurokirurg s odličnom stručnom reputacijom, prestao biti aktivni liječnik u KBC Sestre milosrdnice i postao dužnosnik u Ministarstvu zdravstva, zanimalo nas je po kojoj je to osnovi on i dalje ostao član Hrvatske liječničke komore te je li primjereno da je u toj svojoj dužnosničkoj fazi odlučio koristiti povlašteni kredit preko strukovne komore. Odnosno, smiju li dužnosnici uopće koristiti povlaštene kredite – kojima se automatski stavljaju u drugačiji, povlašteni položaj u odnosu na druge građane, a uspostavljaju potencijalno i “povlašteni odnos” s određenom bankom.

NOVI MINISTAR IMA KREDIT UZ KAMATU OD 2,2 %! Stopu kakvu vi možete samo sanjati omogućio mu je model za zadržavanje liječnika u Hrvatskoj 1
Vili Beroš stupio je na dužnost nakon što je Plenković smijenio njegova prethodnika Kujundžića opterećenog nekretninskim aferamaFoto: Pixsell

I dužnosnici mogu dobrovoljno ostati u Liječničkoj komori

Pitali smo Hrvatsku liječničku komoru je li uobičajeno da dužnosnici ostanu članovi Komore, pa su nam objasnili da je Zakonom o liječništvu regulirano članstvo u HLK i da je propisano da liječnici koji rade na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite moraju obavezno biti “udruženi” u Hrvatskoj liječničkoj komori, a ostali, koji nisu neposredno na poslovima zdravstvene zaštite mogu dobrovoljno ostati u HLK. Posebno su naglasili da se to odnosi i na one koji rade u inozemstvu, koji su nezaposleni ili umirovljeni. “Od obnove rada HLK 1995. godine, svi liječnici, bez obzira na radni status, mogu biti članovi HLK. Svi članovi HLK imaju jednaka prava i obveze te mogu koristiti sve pogodnosti koje im pruža članstvo”, stoji u pisanom odgovoru iz Komore.

S obzirom na to da nas je zanimao detaljnije model reprograma kredita koji je primijenio dr. Vili Beroš u vrijeme dok je bio pomoćnik ministra zdravstva, iz HLK je objašnjeno da se radi o modelu koji je ugovoren s Privrednom bankom Zagreb. Komora svake godine, na temelju ponuda koje dobije na pozivnom natječaju, odabire najpovoljniju ponudu iz bankarskog sektora, a na posljednjem natječaju izabrana je upravo Privredna. U rubrici “Pogodnosti za članove” može se saznati i detalje: između ostalog, članovima Komore se nude stambeni krediti u kunama, rok otplate do sedam godina, uz kamatnu stopu “već od dva posto”.

Novi ministar zdravstva, dr. Vili Beroš, odgovorio je na upit Net.hr-a, no nije precizirao s kojom kamatom je reprogramirao kredite. Ali u međuvremenu je unio izmjene u imovinsku karticu, te na stranicama Povjerenstva nalazimo i službeni podatak da su oba kredita reprogramirana u Privrednoj banci Zagreb, prvi s kamatnom stopom od 2,28 posto, a drugi – s kamatnom stopom od 2,98 posto. Evidentno se radi o iznimno niskim kamatnim stopama, kakve se ne dobivaju, primjerice, ni za stanove u poticajnoj stanogradnji. “Stambeni kredit u švicarskim francima konvertirao sam u kredit u eurima u skladu sa Zakonom o konverziji kredita denominiranih u švicarskim francima kao i svaki drugi hrvatski građanin koji se svojedobno kreditno zadužio u toj valuti. Konverzija tog mojeg kredita dogodila se prije nego što sam postao državni dužnosnik. Taj sam kredit reprogramirao kreditom s povoljnijom kamatom u skladu s ponudom kredita članovima Hrvatske liječničke komore”, stoji u odgovoru dr. Beroša na upit Net.hr-a.

“Drugi stambeni kredit reprogramiran je pod jednakim uvjetima koji su dostupni svim članovima Hrvatske liječničke komore, a kako ja kao liječnik, stupanjem na poziciju državnog dužnosnika nisam prestao biti članom Hrvatske liječničke komore, to je moja kreditna obveza reprogramirana pod navedenim uvjetima”, objašnjava ministar Beroš i naglašava da Povjerenstvo za sukob interesa tu situaciju ne smatra sukobom interesa.

Iz Komore nam je i objašnjeno zašto se odlučuju za takve pogodnosti za članove: “HLK kontinuirano radi na poboljšanju statusa, standarda i uvjeta života svojih članova. Povoljni krediti za članove jedan su od načina na koji HLK nastoji pridonijeti zadržavanju liječnika u RH. Iznimno smo zadovoljni što smo liječnicima ugovorom s PBZ-om omogućili ugovaranje stambenih i nenamjenskih kredita s najnižom kamatnom stopom dostupnom na tržištu”, objašnjeno je iz Komore. Drugim riječima, dr. Vili Beroš, u vrijeme dok je bio pomoćnik ministra zdravstva, konzumirao je, preko Komore, kredit s iznimno niskom stopom na tržištu, i još k tome – kredit koji je osmišljen za zadržavanje liječnika u Hrvatskoj.

NOVI MINISTAR IMA KREDIT UZ KAMATU OD 2,2 %! Stopu kakvu vi možete samo sanjati omogućio mu je model za zadržavanje liječnika u Hrvatskoj 2
Vili Beroš objasnio je za Net.hr kako je reprogramirao svoje krediteFoto: Pixsell

Od povoljnih kredita do popusta na skupe automobile

S obzirom na to da Komora u rubrici Pogodnosti za članove nudi i policu dopunskog zdravstvenog osiguranja o trošku HLK, Wiener osiguranja, te posebne ponude za nabavu automobila (od tvrtki Infiniti automobili i Ford), pitali smo je li dr. Beroš korisnik i još nekih drugih pogodnosti, no odgovoreno nam je da “HLK omogućuje svim svojim članovima sve pogodnosti pod jednakim uvjetima”, no da se ne vodi evidencija o tome koji član koristi koju pojedinu pogodnost.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa i na upit Net.hr-a odgovorilo je da “nema zapreke da dužnosnici koji su liječnici ujedno budu i članovi Hrvatske liječničke komore.”

“U pogledu usluga i eventualnih povlastica koje liječnička komora nudi svojim članovima, ističemo da pravo na navedene usluge imaju svi članovi Komore te da dužnosnici iste ostvaruju isključivo na temelju članstva u Komori, a ne povodom obnašanja dužnosti te stoga navedeno ne upućuje na postupanje protivno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa”, pojašnjeno je iz Povjerenstva na upit Net.hr-a.

Liječnicima se, dakle, dopušta da i kao dužnosnici u ministarstvu, ili ministri, ostanu i članovi Komore, ali i mnogih drugih strukovnih asocijacija – s kojima se onda nalaze i diskutiraju o problemima u zdravstvu. Jedni nasuprot drugih, iako ostanu tako evidentno povezani. Tako se i dogodila ova običnim građanima neobična situacija. Liječnik koji je s pozicije pročelnika zavoda za endokranijalnu neurokirurgiju Klinike za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice ušao u politiku, na mjesto pomoćnika ministra zdravstva, u siječnju 2018. godine, s impresivnom imovinskom karticom, u svojoj prvoj godini političkog angažmana posegnuo je i za kreditom koji se promovira – kao kredit za zadržavanje liječnika u Hrvatskoj.

Dr. Vili Beroš posjeduje u Zagrebu dva stana, jedan od 140 četvornih metara, drugi od 50. Suvlasnik je stana i kuće u Jelsi na Hvaru, dvaju automobila, suvlasnik je i glisera, ima sat vrijedan 35 tisuća kuna, 25 tisuća eura ušteđevine, plaću od 16 tisuća kuna, a prijavio je i 120 tisuća kuna od sudskog vještačenja i nešto više od 15 tisuća kuna prihoda “od drugog dohotka”. Evidentno je da ne ulazi u red najbogatijih ministara, već u red sasvim solidno imućnih. No svakako dobiva titulu ministra s rekordno malom kamatnom stopom, nedostupnom velikoj većini običnih građana.

Podijeli objavu