Podijeli objavu

Stopa nezaposlenosti u BiH u prošloj godini, prema službenim podacima, iznosila je 15,7 posto, što je za 2,7 posto manje nego 2018. godine, izjavila je ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević.

Gudeljević je, pozivajući se na Anketu o radnoj snazi u 2019. godini koju je provela Agencija za rad i zapošljavanje BiH, konstatirala da je posljednjeg dana prošle godine na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH bilo 401.846 osoba,

Prema toj anketi, u BiH je nezaposleno 18,8 posto žena i 13,6 posto muškaraca.

Ona je istaknula da je Anketa zasnovana na preporukama i definicijama Međunarodne organizacije rada i zahtjevima Eurostata, čime je osigurana međunarodna usporedivost podataka u domenu statistike rada.

Ministrica civilnih poslova postavila je kreiranje ambijenta suradnje i uvažavanja kao prioritet u radu Ministarstva u njenom mandatu.

Samo zajedničkim nastojanjima možemo očekivati dobrobit za svako polje posebno, pa tako i za BiH“, rekla je Gudeljević.

Ona je kao veoma značajno istaknula intenziviranje rada konferencija ministara u oblastima u kojima postoje, naprimjer, u oblasti obrazovanja uspostavljena je Konferencija ministara na razini BiH, a slično je i u zdravstvu, piše Klix.ba

Riječ je, objasnila je ona, o tijelima koja trebaju razmatrati aktualne teme i probleme, te da nastoje usaglasiti stavove o pitanjima koja se odnose na sve podjednako, razmijeniti mišljenja i iskustva, pozitivne prakse sa svih nivoa i uspostaviti dijalog koji povezuje.

Gudeljević je posebno izdvojila kao veoma značajan aspekt budućeg djelovanja rad na zajedničkim programima, s akcentom na programe koji osnažuju put BiH ka evropskim integracijama.

Ona je ocijenila da je BiH spremna za izazove globalnih događaja i procesa.

Aktualna situacija s virusom korona pokazala je da imamo spremnost i kapacitete da odgovorimo na ovakve izazove“, podsjetila je Gudeljević i dodala da su sve nadležne institucije u stalnom kontaktu i realizuju mjere u skladu s procjenom trenutne situacije.

Dogovor o zajedničkom djelovanju predstavnika oba entiteta i Brčko distrikta postignut je 4. veljače na konferenciji posvećenoj aktualnoj situaciji u vezi s virusom korona.

Ohrabruje i dalja kontinuirana komunikacija zdravstvenih institucija u BiH sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Europskiim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti“, rekla je Gudeljević.

Ona nije navela konkretne podatke koliko BiH izdvaja sredstava za razvoj znanosti, ali je podsjetila da se financiranje znanstvenoistraživačkog rada i tehnološkog razvoja u BiH odvija na više razina.

Znanstvenostraživačka djelatnost u zakonodavnom i organizacijskom smislu je u nadležnosti entiteta i regulirana je posebnim entitetskim zakonima“, objasnila je Gudeljević.

Ministrica civilnih poslova je kao najvažniji zadatak istaknula uređivanje odnosa na unutarnjem planu.

Moramo ohrabriti međusobno povjerenje, čiji izostanak je najlošiji suputnik na putu razvoja BiH“, rekla je Gudeljević.

Ona je zaključila da će, ukoliko ovi međuinstitucionalni dijalozi budu dovedeni na razinu razvijenih pluralnih društava, biti učinjen veliki iskorak.

Podijeli objavu