Podijeli objavu

Sadašnja “pandemija nije Božja kazna, to je zbilja koja vapi i buni se”, poučava braću u biskupstvu, vjernike i inovjernike, naveo je poglavar Katoličke crkve papa Franjo u enciklici o bratstvu i socijalnom prijateljstvu, naslovljenoj “Fratelli tutti” (Sva braćo).

Enciklika je objavljena u nedjelju u podne u Vatikanu, a papa ju je potpisao 20 sati ranije na samom grobu sv. Frane u Asisiju.

Enciklika je opsežan dokument od sto i pedesetak kartica, adresiran katolicima, namijenjen i ostalim kršćanima , ali s pogledom i na muslimane, čiji je veliki imam Ahmad Al-Tajeb spomenut pet puta jer se papa poziva na Dokument o ljudskom bratstvu koji su on i veliki imam zajedno potpisali lani u veljači.

Poručuje da se “nitko ne spašava sam”.

-Treba izbjeći nepotrebne migracije, stvarajući uvjete za dostojan rad ljudi u njihovim domovinama, ali treba poštovati i ljudsko pravo na potragu za boljim životom. Najbolja politika tvori jedan od dragocjenih oblika ljubavi jer se stavlja u službu općeg dobra – napisao je Franjo.

Smrtna kazna je nedopustiva, smatra papa Franjo.

-Rat je trajna prijetnja, negacija svih prava, bankrot politike i čovječanstva, sramotna predaja pred snagama zla. Danas se više ne može misliti, kao nekada, da je moguć pravedan rat. Novcem koji se ulaže u naoružanje treba stvoriti Svjetski fond za iskorjenjivanje gladi – piše papa.

Podijeli objavu