Podijeli objavu

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u srijedu kako je cilj da se sve pripremi za uvođenje eura s 1. siječnjem 2023. godine, zbog čega će se morati provesti i Nacionalni plan zamjene kune eurom, danas predstavljen na sjednici vijeća za uvođenje eura, piše Hina.

Plenković je predsjedao sedmom sjednicom Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, na kojoj je raspravljen i prihvaćen Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom.

To je strateški dokument koji su zajednički pripremili HNB i Vlada, danas je upućen u javno savjetovanje, a cilj je da do kraja godine bude prihvaćen na razini Vlade.

Ako ispuni sve kriterije, Hrvatska bi već 1. siječnja 2023. godine mogla uvesti euro, a kako bi to sve moglo organizirati, potrebno je provesti Nacionalni plan zamjene, izjavio je nakon sjednice Plenković.

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom opisuje zakonodavne, administrativne i logističke aktivnosti potrebne za odvijanje procesa zamjene kune eurom, izvijestio je premijer.

On postavlja temeljne procese zamjene, poput pravila za preračunavanje cijena i drugih vrijednosti, kao i konvertiranja depozita i kredita.

Temeljno načelo Nacionalnog plana zamjene je zaštita potrošača, u smislu i zamjene kune u euro bez troška, isključivo po fiksnom tečaju konverzije, kao i uspostavljanje mehanizama za prevenciju neispravnog preračunavanja i neopravdanog povećanja cijena.

“Proces zamjene kune u euro je složen i tehnički zahtjevan proces stoga je važna učinkovita organizacija i koordinacija te komunikacija prema građanima”, rekao je Plenković.

Istaknuo je da će se u tom cilju Nacionalnim planom ustrojiti šest koordinacijskih odbora – za zamjenu gotovog novca, za zakonodavne prilagodbe, za prilagodbu opće države, za prilagodbu financijskog sektora, za prilagodbu gospodarstava i zaštitu potrošača, te za komunikaciju.

Podijeli objavu