Podijeli objavu

Od 21. prosinca ponovno je dostupan sustav e-Propusnice te omogućuje građanima jednostavno slanje zahtjeva za izdavanje propusnica korištenjem usluga e-Građani i NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav).

Sustav e-Propusnice omogućava sljedeće funkcionalnosti za građane:

  • predaja zahtjeva za izdavanjem e-Propusnica prema nadležnom stožeru civilne zaštite
  • pregled predanih zahtjeva za izdavanjem e-Propusnica i njihovih statusa
  • pregled i preuzimanje odobrenih e-Propusnica u PDF obliku.

Da podsjetimo, sukladno Odluci o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj od 18. prosinca 2020., zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta, odnosno boravišta od 23. prosinca 2020. do 8. siječnja 2021.

Osnovni razlog donošenja ove odluke je ograničavanje kretanja i putovanja koji nisu neophodni za funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini i time sprječavanje prijenosa bolesti COVID-19. Zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se županijskim stožerima prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe koja podnosi zahtjev, odnosno Ravnateljstvu civilne zaštite ako se radi o drugom opravdanom razlogu. Također, s obzirom na intenciju odluke, napominje se kako će Ravnateljstvo civilne zaštite restriktivno tumačiti ‘druge opravdane razloge’ te se mole građani da ne podnose zahtjeve za propusnice ako zaista nemaju ozbiljan i opravdan razlog zbog kojeg trebaju napustiti županiju u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

Tko je izuzet iz ove odluke?

Od te zabrane izuzete su neke kategorije osoba koje su neophodne za funkcioniranje gospodarstva i zajednice, kao i kategorije osoba koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Kategorije osoba koje su izuzete od zabrane svojstvo koje im to omogućava mogu dokazati:

  • iskaznicom ili drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom
  • propusnicom.

Osobe koje ne posjeduju iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu ili dokument propusnicu mogu zatražiti od županijskog stožera civilne zaštite prema mjestu svoga prebivališta ili boravišta.

Budući da se unaprijed ne mogu predvidjeti sve životne situacije, postoji mogućnost da se dobije propusnica i u slučajevima drugih opravdanih razloga, a takve propusnice izdaje Ravnateljstvo civilne zaštite. Drugi opravdani razlozi su primjerice: odlasci na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni, odlazak u hotele ili druge smještajne objekte za koje su izvršene uplate najkasnije do dana stupanja na snagu odluke (23.12.2020. godine), omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom, odlazak na sahranu člana uže obitelji, povratak ili neodgodiv put u inozemstvo i dr.

Podijeli objavu