Podijeli objavu

Saborska zastupnica Marijana Puljak (Centar) izjavila je u četvrtak kako se „čini da je došlo vrijeme za smjenu“ rektora Damira Borasa „čija je lista grijeha duga“, ističe Hina.

„Ti su grijesi kulminirali prikrivanjem slučaja seksualnog nasilja i cijepljenjem preko reda“, rekla je Puljak u saborskoj raspravi da se izmjeni Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) kako bi se, slijedom odluke Ustavnog suda kojom je ukinuta odredba o jednakim razinama stručnih i sveučilišnih studija, stručne studije na odgovarajući način uklopilo u HKO.

Navodeći da 30 dekana traži Borasovu smjenu, upitala je što su čekali do sada. „Šest godina rektor sramoti Sveučilište, duga je lista njegovih afera“, rekla je zastupnica, pa nabrojila njegovu zaštitu prorektora Ante Čovića od odlaska u mirovinu, nedavni sukob s Ministarstvom znanosti zbog upisa Hrvatskih studija u registar bez znanja ministarstva, aferu oko počasnog doktorata zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću.

Glede samog zakona, procijenila je kako je izgledna i treća tužba Sveučilišta u Zagrebu Ustavnom sudu, jer rektor Boras i dalje „inzistira na idejama diskriminacije stručnih studija“.

Ministar znanosti Radovan Fuchs nada se da do toga, ipak, neće doći.

„Netko je s tog Sveučilišta ranije rekao 300 je 300 (ETSC bodova)’, tu su sintagmu uzeli i studenti stručnih studija“, drugi je par rukava koji su konkretni ishodi učenja, no razina kvalifikacije je ista“, rekao je ministar.

Ne može se, kaže, nekome, tko je nakon srednje škole upisao dodatnih 2-3-4-5  godina, reći da je njegovo obrazovanje niže vrijednosti od sveučilišnog.

Na bojazni da će biti novih tužbi prema Ustavnom sudu, poruku za rektora Borasa i dekane pravnih fakulteta, imala je Sanja Radolović (SDP).

Oni vole stručne studije kad im paše, kad trebaju pokrenuti studijski program za koji u tom trenutku nemaju kadrova, prostora, opreme, zatraže suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, pa programe prvo pokrenu kao stručne, par ih godina tako ‘vuku’ i onda prerastaju u sveučilišne studije, kazala je Radolović.

Ministar Fuchs ističe da se predloženim izmjenama, umjesto 11, propisuje 13 razina cjelovitih kvalifikacija, te na razinu 6.st. smješta kvalifikacije stečene završetkom preddiplomskih stručnih studija, a na razinu 7.1.st one stečene završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija. Na razinu 6.sv pozicioniraju se kvalifikacije stečene završetkom preddiplomskih sveučilišnih studija, a na razinu 7.1.sv one stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija.

Ante Bačić (HDZ) to pozdravlja, no pita hoće li se uspostaviti objektivni standard, npr. državna matura, kao kriterij upisa, jer sada neka veleučilišta to ne traže.

Ministar odgovara kako „mala i velika matura“ ne spadaju u segment HKO. „U ovom trenutku razmišljamo, počeli smo neke aktivnosti u smislu provođenja nacionalnih ispita, ali u ovoj fazi ništa vezano uz malu maturu“, kazao je.

Mariji Jelkovac (HDZ), koja je upozorila da su oni koji završe petogodišnji studij stranih jezika na Učiteljskom fakultetu u nepovoljnijem položaju kad traže posao od onih koji taj studij završe na Filozofskom fakultetu, obećao je da će se o tome povesti računa.

Taj je segment direktno vezan uz odgoj i obrazovanje, nema poveznicu sa HKO-om, no stvar je bitna i o tome ćemo definitivno povesti računa, najavio je.

Znanost i zdravstvo su najmanje reformirani sektori u Hrvatskoj, predloženi zakon je mali korak, kaže Stijepo Bartulica (DP) i poručuje da nam treba više, a ne manje konkurencije.

Za Sveučilište u Zagrebu kaže da je mjesto gdje se pronalaze razne interesne skupine i dobro štite, protive svakoj konkurenciji, što nije dobro. Glede stručnih studija, poručuje da je jako loše da određene institucije, kako bi zaštitile svoj prestiž, stvaraju novu neizvjesnost studentima koji su ih upisali nadajući se da će po njihovu završetku naći mjesto na tržištu rada, donosi Glas Istre.

Podijeli objavu