Podijeli objavu

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja izbacio je iz svog članstva rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa i njegovog prorektora i bliskog suradnika Miljenka Šimpragu. U Sindikatu su ustvrdili da je djelovanje rektora Borasa i prorektora Šimprage suprotno vrijednostima i načelima “ne samo Sindikata znanosti, već i cijele akademske zajednice, u mjeri koja je nespojiva s njihovim članstvom u Sindikatu znanosti”.

Iz Sindikata smatraju da su Boras i Šimpraga grubo kršili univerzalna načela akademske zajednice zapisana u aktima hrvatskih sveučilišta, ali i u Statutu Sindikata. Navode da se radi o kršenju načela zaštite akademskih prava i sloboda nastavnika i znanstvenika, zaštite akademske samouprave i autonomije sveučilišta, zaštite dostojanstva i ugleda zaposlenika, zatim neprihvatljivost nezakonitog djelovanja, prekoračenja ovlasti, zloupotrebe položaja, neprincipijelnog i neetičnog postupanja.

Boras svoju funkciju obnašao kao samovolju

Iz Sindikata se prvo, detaljno, osvrću na djelovanje rektora Borasa. Smatraju da je obilježeno “postupcima suprotnima dobrim akademskim običajima i sasvim neprimjereno najvišoj funkciji na Sveučilištu”. Ističu i da je Boras dopuštao osvetničko djelovanje prema neistomišljenicima te da je, “pod okriljem u potpunosti iskrivljenog tumačenja autonomije sveučilišta, svoju čelnu funkciju obnašao je kao samovolju”.

Od primjera, ističu da je Boras “grubo i višekratno” povrijedio akademska prava i slobode zaposlenika Filozofskog fakulteta, pogotovo pravo na slobodan izbor dekana kada je tri puta odbio kandidate Filozofskog “bez da je za to imao akademski vrijedan argument”. Dodaju i da je opstruirao primjenu Kolektivnog ugovora na Sveučilištu, kao i da “neobveznost prema zakonima i pravnim propisima” rese cijeli mandat rektora Borasa.

‘Rektor je autokratski vodio Sveučilište’

Spočitavaju mu i “nezakonito držanje u radnom odnosu nakon 70. godine života svog najbližeg suradnika, prorektora Antu Čovića“, kao i činjenicu da “pune tri godine nije uvrstio na
sjednicu Senata odluku o napredovanju na radno mjesto redovnog profesora sindikalnog povjerenika na Filozofskom fakultetu”.

Zaključuju da je rektor autokratski vodio Sveučilište, onemogućavajući polemiku i razmjenu mišljenja. “Član Sindikata koji svojim javnim djelovanjem na ovakav način postupa protivno uzusima akademske zajednice i svjesno onemogućuje akademsku raspravu ne može biti član Sindikata znanosti”, dodaju za Borasa.

Osvrću se i na izbacivanje prorektora Šimprage iz Sindikata, inače jednog od osnivača Sindikata i dugogodišnjeg člana najviših tijela Sindikata. Smatraju da je Šimpraga kao obnašatelj dužnosti dekana Filozofskog fakulteta postupao suprotno ciljevima i načelima Sindikata, “koji su univerzalni za svakog člana akademske zajednice”.

Odluke o izbacivanju promišljali mjesecima

Spočitavaju mu da je na Filozofskom kršio akademsku samoupravu, da nije postupao u najboljem interesu Fakulteta i da je vrijeđao dostojanstvo zaposlenika svojim postupcima na Filozofskom. Iz Sindikata zaključuju da odluke o izbacivanju Borasa i Šimprage iz članstva nisu donijeli lako.

“Iza njih stoje mjeseci promišljanja, osobito uzimajući u obzir činjenicu da je temeljna zadaća Sindikata zaštita materijalnih, socijalnih i profesionalnih interesa svih članova.

Međutim, kada neki članovi Sindikata svojim djelovanjem s pozicije moći štete ostalim članovima Sindikata, negirajući i ne poštujući temeljne akademske slobode i principe rada u akademskoj zajednici, tada je jasno da našoj zajednici Sindikata znanosti više ne mogu pripadati”, stoji u njihovom današnjem priopćenju koje potpisuju članovi Malog vijeća Sindikata znanosti.

Izvor: Telegram.hr

Podijeli objavu